Home

Speciale

Tilgængelighed

Det er én ting at skabe smuk arkitektur. Det er en helt anden ting at sikre sig, at alle brugere kan udnytte bygningens funktioner optimalt. Hos Gottlieb Paludan Architects yder vi rådgivning indenfor tilgængelighed og wayfinding med udgangspunkt i brugernes behov og ønsker. Vi har stor erfaring med at udarbejde integrerede tilgængelighedsløsninger til byggeri, infrastruktur og byrum.

Vores tilgængelighedsydelser tager udgangspunkt i en funktionsbaseret tilgang, hvor vi sætter de faktiske problemer i centrum og skaber intelligente løsninger, fremfor blot at følge og overholde regler og retningslinjer. Ydelserne spænder fra tilrettelæggelse af projektforløb, design af ledelinjer på stationer og andre offentlige områder, over udvikling af wayfinding-løsninger i forbindelse med større sygehuskomplekser, og til bygherrerådgivning med fokus på tilgængelighed.

Vi har blandt andet ydet bygherrerådgivning i forbindelse med etableringen af Handicaporganisationernes Hus – ’verdens mest tilgængelige kontorhus’, som blev taget i brug i 2012. Af samme grund har vi et bredt netværk inden for handicap-området, og vi råder over specialister med indblik i de forskellige handicapgrupper og deres udfordringer.

Vi har erfaring med en bred vifte af veldokumenterede metoder og løsninger, som sikrer en stærk forankring og ejerskab hos brugerne. Centralt for vores tilgang er en omhyggelig definition og forståelse af brugertyper og –behov samt en helhedsorienteret belysning af ’brugerens rejse’ fra start til mål. Vi løser opgaverne i en vekselvirkning mellem informationsindsamling, analyse og udførelse af konkrete løsningsforslag. Den specifikke proces og metode tilpasses det enkelte projekt, kundens forventninger, tid og økonomi.

Kontakt

  • Arkitekt MAA
Tif
+45 4171 8220

Læs om vores andre specialer