Home

Skønheden skal altid tilgodeses – ingen opgave er for lille til den rigtige og smukke løsning
Profil

Arkitektur og infrastruktur

Moderne byer og samfund er komplekse og afhængige af mange funktioner. Sikker forsyning af elektricitet, varme og vand er grundlæggende, ligesom velfungerende infrastruktur og mobilitet. Uden dem er der ingen vækst, udvikling og velfærd. Hos Gottlieb Paludan Architects har vi fokus på disse basale funktioner, og det er vores mission at skabe bedre byer og samfund gennem arkitektur af høj teknisk og æstetisk kvalitet.

Gottlieb Paludan Architects yder rådgivning indenfor infrastruktur, byggeri og landskab. 
Vi interesserer os især for overgangen til grøn energi, samspillet mellem forskellige transportformer, transformationen af den gamle by til nye formål, indpasningen af markante byggerier i landskabet samt udviklingen af rum til nye arbejdsformer.

Vi tror på, at den enkle og afklarede løsning bærer en skønhed i sig selv - hvad enten vi tegner et kraftværk, et erhvervsdomicil eller renoverer en banegård. For os er form og funktion to sider af samme sag.

Hos Gottlieb Paludan Architects har vi fokus på værdiskabelse for bygherre, bruger og samfund, og stræber efter at integrere bæredygtighed, social ansvarlighed og miljørigtige løsninger i alle projekter. Virksomheden er kendetegnet ved at have langvarige, tillidsprægede relationer til vores klienter, en dyb, specialiseret viden og mange års erfaringer inden for forretningsområderne 'Energi og Forsyning' samt 'Mobilitet og Infrastruktur'.

Vores faglighed er bred og vi tilbyder ydelser inden for både 'Arkitektur & Design', 'Landskab & Planlægning' samt 'Bygherrerådgivning'.

Vi har aktiviteter i Skandinavien, Nordeuropa og Asien, med et særligt fokus på det danske marked og bidrager derigennem til Danmarks førende position indenfor bæredygtig infrastruktur og byggeri.

Læs mere
CSR og Bæredygtighed

Ansvarlige og bæredygtige løsninger

Hos Gottlieb Paludan Architects ønsker vi at bidrage til at skabe en mere bæredygtig verden. Det gør vi dels ved at arbejde aktivt med bæredygtighed i vores projekter og dels ved at måle og begrænse vores egen belastning af miljøet.

Gottlieb Paludan Architects kan certificere kontor- og erhvervsbyggerier efter DGNB-standarden.

Vi tilslutter os Brundtland-kommissionens definition af bæredygtighed fra 1987 og FN's Global Compact, der er et partnerskab mellem FN og det internationale erhvervsliv om at fremme virksomhedernes samfundsmæssige engagement. Som aktivt Global Compact-medlem offentliggør vi hvert år en Communication on Progress-rapport, hvor vi gør status over vores engagement og udvikling. 

Du kan læse vores seneste COP-rapport her.

Læs mere
Job og praktik

Vores arbejdsplads - vægt på viden

Gottlieb Paludan Architects ansætter de bedste og mest talentfulde medarbejdere. Vi tilbyder en løbende udvikling af kompetencer koordineret med den enkelte medarbejders rolle og ansvar i virksomheden.

- GPA Praksis: Hvert semester afvikles GPA Praksis, som er virksomhedens introduktion til nye medarbejdere og praktikanter. Henover 7 moduler tilbydes deltagerne et indblik i virksomhedens generelle og specialiserede fagligheder, ydelser i faser, kontraktgrundlag og forretningsforståelse.

- GPA projektledelse: GPA’s sagsansvarlige projektledere er del af ”Forum for sagsansvarlige”, der gennemgår et struktureret forløb om ansvar, pligter og værktøjer for projektledere. Forløbet er et koncentreret og styret program, som via interne og eksterne oplægsholdere og udveksling af viden og erfaringer sikrer opdateret viden og ensartede metoder, hvor dette er relevant. Evaluering og opfølgning udmøntes i tilpasning af GPA’s værktøjer for professionel projektledelse.

- Digital udvikling: GPA anvender BIM og digitale værktøjer på mange niveauer. Medarbejdere undervises ad hoc på interne undervisningsforløb tilpasset projekter eller aktuelle udfordringer suppleret med eksterne kurser, herunder IKT ledelseskurser.

- Netværk: GPA udvikler medarbejderes kompetencer og faglige netværk gennem et formaliseret internt netværksprogram, der understøtter virksomhedens strategiske værktøjer og forretningsområder. GPA's netværk har en fast tovholder og mødes ca. 4 gange årligt omkring interne eller eksterne oplæg. P.t. er følgende netværk i gang: Cyklisme, Materialer, Udbudslovgivning, Tilgængelighed, Arbejdsmiljø, Digital teknik, Bæredygtighed, Projektering og Landskab.

- Faglige arrangementer: "Fredagsorientering" er en fast ugentlig præsentation af projekter eller aktuelle udfordringer. Hertil arrangeres saloner og foredrag med interne og eksterne oplægsholdere, interne workshops og studieture.

- MUS samtaler afholdes årligt på baggrund af virksomhedens kompetenceudviklingsplan, og den enkelte medarbejder tilbydes sparring og dialog omkring tilrettelæggelse af individuelle efteruddannelsesplaner.

Hos Gottlieb Paludan Architects kombinerer vi faglig ekspertise med et klart blik for samfundets udfordringer, brugerens behov og bygherrens ønsker, hvad enten vi arbejder med nybyggeri eller renovering. Som arkitekter er vi karakteriseret ved, at vi interesserer os dybt for vores fag, for hinanden og for det gode samarbejde. Og vi forventer det samme af fremtidige medarbejdere.

Virksomheden er kendetegnet ved en god stemning blandt medarbejdere, hvor åbenhed og respekt er i højsæde. Vi deler viden og erfaringer, og tøver ikke med at spørge om hjælp hos hinanden. Vi har travlt, men vi gør plads til inspiration og refleksion samt husker at fejre vores successer.

Vi er altid på udkig efter dygtige og talentfulde arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører - praktiserende såvel som studerende - og du er altid velkommen til at sende en ansøgning til job@gottliebpaludan.com.

Ledige stillinger slås op på forsiden af denne hjemmeside og på vores LinkedIn-side.

Læs mere
Organisation

Organisation, ejerforhold og ledelse

Gottlieb Paludan Architects er et aktieselskab, som ejes af kreativ direktør Jesper Gottlieb og administrerende direktør Kristian Hagemann.

Partnerkredsen omfatter desuden markedschef Pernille Stahlschmidt Tørning, chef for bygherrerådgivning Frederik Ejlers, designchef Tine Kjærulff Bay, designchef Thomas Bonde Hansen, afdelingschef for Energi og Forsyning John Strandfelt og afdelingschef for Mobilitet og Infrastruktur Mette Neimann.

Virksomhedens daglige ledelse består af Kristian Hagemann, Pernille Stahlschmidt Tørning, Mette Neimann, John Strandfelt samt økonomichef Henrik Røbel.

Gottlieb Paludan Architects’ bestyrelse består af ejerne, samt Sanne Wall-Gremstrup, direktør for Arkitektens Forlag.

Læs mere
Historie

100 års erfaring

Gottlieb Paludan Architects blev grundlagt i København i 1901 og er siden blevet drevet af skiftende generationer af arkitekter. Vi er stolte af vores historie, som vidner om sammenhæng og kvalitet - og vi tror på, at den styrker vores muligheder for at udvikle levedygtige og smukke arkitektoniske løsninger til fremtiden.

Fra første færd markerede virksomheden sig med en række større offentlige byggerier, heriblandt Gentofte og Køge Sygehuse, og siden 1940’erne har energisektoren været et vigtigt område for os. I den periode tog byggeriet af de store energianlæg for alvor fart med Stigsnæsværket og senere Amagerværket og Asnæsværkets blok 5. Byggeri for forsyningssektoren har siden været virksomhedens kendetegn med en lang række markante byggerier til følge. I samme periode har Gottlieb Paludan Architects desuden løst opgaver indenfor andre dele af forsyningsområdet og indenfor erhvervs- og administrationsbyggeri samt bygherrerådgivning.

I de seneste år har vi, gennem ansættelser samt opkøb af Public Arkitekter i 2012, styrket og udvidet kompetencerne. Virksomhedens traditionelle kerneområder – forsyning, erhverv og bygherrerådgivning er herved blevet udstrakt til også at omfatte spidskompetencer indenfor infrastruktur, mobilitet og planlægning.

I dag fremstår Gottlieb Paludan Architects som en opdateret, udvidet og styrket udgave af den arkitektvirksomhed, der blev grundlagt for mere end 100 år siden.

 

Læs mere