Home

Vi tænker helheden først – kontekst og funktion går forud for form
Typer
Projekt

Togfondens fase 1: Ny bane over Vestfyn er vedtaget

20.09.2017

Et Folketingsflertal har besluttet at finansiere togfondens første fase, som blandt andet omfatter etableringen af en 35 km lang højhastighedsbane over Vestfyn. Som del af VVM-undersøgelsen har GPA varetaget den landskabelige vurdering af linjeføringer og konceptdesign for landskabelig indpasning af banen.