Home


Projekt

Ambitiøs klimapark bliver udstillingsvindue for kredsløb og ressourcer

05.12.2013

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning – alt sammen udformet som et offentligt rekreativt landskab, der også har pædagogisk sigte. Det er tanken bag Hillerød Forsynings Energi-, Klima- og Miljøpark, som samler alle forsyningens funktioner og aktiviteter på ét sted.

Hillerød Forsyning har efter en licitationsrunde valgt Gottlieb Paludan Architects (GPA) til at byggemodne og projektere det 51 hektar store område med både landskab og vådområde samt tegne forsyningens nye domicil. Udover GPA består rådgiverholdet af Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S og Krüger A/S.

Det bliver GPA’s opgave at tegne og udføre landskabsplan og domicil, nedrive eksisterende bygninger på området, byggemodne og formgive arealerne for kommende tekniske anlæg, herunder renseanlæg og genbrugsstation samt forberede til et kommende geotermisk anlæg.

Omdrejningspunkt for Energi-, Klima- og Miljøparken er de forskellige forsyningsarter samt et stort nyt vådområde, hvor forsyningens nye domicil på i alt 3.000 m2 skal placeres. Landskabelige løsninger for regnvandshåndtering og integrering af tekniske bygningsanlæg skal medvirke til at skabe et lokalt udflugtsmål for borgere, foreninger og skoler i området etc. og et nyt naturområde med appeal til dyre- og fugleliv.

Energi-, Klima og Miljøparken skal fremstå som et skoleeksempel på, hvordan mange af samfundets grundlæggende funktioner kan synliggøres, også uden at det skæmmer landskabet og miljøet væsentligt. Hillerød Forsyning ønsker at sætte fokus på den måde, vi omgås vore ressourcer på i hverdagen og bliver med Energi-, Klima og Miljøparken førende indenfor bæredygtige forsyningsanlæg. Området forventes at stå helt færdig i 2018 og årligt have et besøgstal på cirka 450.000.