Home


1 /
Projekt

Åbning af Litauens Plads – skolegård og kvartersplads

31.10.2016

Omdannelsen af pladsen, er en del af Københavns Kommunes vision om at skabe muligheder for ophold, boldspil og andre aktiviteter for kvarterets beboere og eleverne på den lokale Oehlenschlægersgades Skole. Pladsen fungerer både som skolegård og som en åben og indbydende plads for de lokale beboere. Det har derfor været essentielt at finde konkrete løsninger, der forener de mange forskelligrettede krav, ønsker og behov, herunder at forskellige aktiviteter kan foregå forholdsvist uforstyrret af hinanden uden dog at forhindre en fri bevægelighed og leg på tværs af pladsen.

Litauens Plads er udformet som en aktivitetsplads bl.a. med boldbane, basketball, klatrestativ, supersofaer, udstyrsbod, tribune, bakke og et legeloop. Designet af pladsen tager udgangspunkt i pædagogisk viden, erfaring om drenge og pigers anvendelse og brug af udearealer, samt en analyse af pladsens kontekst og rolle i byen set i forskellig skala. Samtidig har der været gennemført en omfattende borgerinddragelse, som i høj grad har præget projektet.

Pladsens elementer understøtter både formelle og uformelle aktiviteter og bidrager til håndtering af cykeltrafik. Pladsen er yderligere indrettet, så der kan ske en udveksling mellem forskellige alders- og brugergrupper, så voksne og børn kan anvende pladsen sammen, og så der er plads til såvel beskueren som den aktive bruger.

Den samlede plads defineres af de traditionelle gaderum i Estlandsgade og Letlandsgade, der flankeres af en stringent trærække. Træerne spænder ud mellem de to markante bygværker Oehlenschlægergade Skole og Gethsemane Kirke, som giver karakter og identitet til pladsen. En øst-vestgående rytmisk inddeling af pladsen og dens elementer skaber en række forskellige rum, der gør det nemt at opfatte arealernes forskellige funktioner, og bidrager til logiske og let opfattelige grænser mellem aktiviteter og roligere ophold.

Regnvand fra pladsen ledes til et LAR-anlæg i den eksisterende lommepark på den østlige del af Litauens Plads.

Omdannelsen af Litauens Plads er skabt i samarbejde med PARK, Sloth Møller og idrætskonsulent Ole Eliasen.