Home


Projekt

GPA skal byudvikle fredet norsk industrikultur

08.11.2013

I konkurrence med 17 andre rådgiverteams har Gottlieb Paludan Architects vundet opgaven med at udarbejde en masterplan for bymidten og det tidligere industrielle smelteværks-område i Odda i Norge. Opgaven handler om at vise nye udviklings-veje for den lille by sydøst for Bergen og løsningen tager udgangspunkt i et kompleks af unikke, fredede industribygninger midt i byen. Med på det vindende hold er Dansk Bygningsarv og rådgivningsfirmaet Norconsult.

Der indkom i alt 18 tilbud som alle er blevet evalueret og ifølge bygherren, Riksantikvarens Direktorat udmærkede vinderen sig især på kvalitet. Tildelingskriterierne for kontrakten var kvalitet (70%) og pris ( 30%). Gottlieb Paludan Arkitekter er et af Danmark største arkitektfirmaer med omfattende ekspertise i byplanlægning, landskabsarkitektur, infrastruktur og transformation af bygninger. Dansk Bygningsarv har speciale i strategiske udvikling af byer og bygninger med kulturarv som udgangspunkt. Norconsult vil bidrage med lokal viden og spidskompetencer indenfor kulturarv, byggeteknik, vej-, trafik-og miljøområdet.

Den norske Riksantikvar har fået til opgave at stå i spidsen for udviklingen af masterplan for det tidligere Odda Smelteverks produktionsområde, kajanlæg, svævebaner og tilstødende bymidte, i alt ca. 200 hektar. Planen skal etablere et realistisk grundlag for kommunens udarbejdelse af en ny strategi for bymidten og smelteværksområdet. Her vil hensynet til de fredede bygninger indgå som en central forudsætning.

Odda smelteværk blev nedlagt i 2003, og siden da er der gennemført en række processer og projekter med henblik på at revitalisere de tilbageværende smelteværksbygninger og -installationer. Udviklingsplan for området blev vedtaget i 2008. Smelteværkets vigtigste tilbageværende bygninger blev fredet i 2012 og bygningsanlægget er nomineret til optagelse på UNESCO’s liste over verdenskulturarv. Læs mere om opgaven på www.riksantikvaren.no.