Home


Projekt

Højhastighedsstation sprænges ud i norsk fjeld

22.07.2013

Sprængningen af 130.000 m3 fjeld til tunnel og station i Holmestrand er nu så langt fremme at der i juni måned var åbent hus for områdets borgere til at besøge arbejdspladsen. Arrangementet var en succes med stort fremmøde af interesserede beboere.

Det to kilometer lange rum i fjeldet skal rumme 4 jernbanespor til både lokal- og højhastighedstog og det overliggende fjeld sikres med over 40.000 sikringsbolte. Sprængningsarbejderne forventes afsluttet i løbet af 2013, hvorefter byggearbejderne startes op. Projektet for indretningen af stationen er nu til høring hos bygherren, Jernbaneverket og der stiles mod et udbud i oktober. Det forventes at den nye station kan tages i brug i begyndelsen af 2016. Læs mere om projektet her.