Home


Event

Københavnsk trafikknudepunkt genåbner i ny udformning

29.07.2015

Ryparken S-togsstation har gennemgået en større renovering, der har skabt en mere overskuelig og indbydende station med gode adgangsforhold og flere cykelparkeringspladser.

Gottlieb Paludan Architects står bag opgraderingen af Ryparken S-togsstation, som er et centralt knudepunkt på det Københavnske S-togsnet. Målet med projektet har været at skabe en mere overskuelig og tilgængelig station, der på bedste vis kan servicere den store mængde passagerer, som hver dag passerer gennem stationen, hvad enten de ankommer på cykel, med bus eller skifter mellem de to toglinier, der mødes på Ryparken Station. Opgaven er løst ved at forenkle og rydde op i bygninger, materialer og funktioner– og i denne proces er de originale arkitektoniske kvaliteter blevet genskabt. Stationen fremstår således i dag som det travle trafikknudepunkt, den vitterlig er, med Lyngbyvejens trafik og de overliggende jernbanebroer, men også mere tilgængelig og overskuelig, med en ny, samlet forplads og forbedret cykelparkering.

Læs mere om projektet her.