Home


Projekt

Mulighed for mere metro i København

11.03.2013

Mulighederne for at fortsætte udvidelsen af den Københavnske metro med en ny linie til Sydhavnsområdet efter færdiggørelsen af Cityringen bliver nu undersøgt. Gottlieb Paludan Architects bistår Metroselskabet med udredning af mulighederne for en ny metrolinie med endestation på Ny Ellebjerg Station. Vore ydelser omfatter arkitektarbejder og undersøgelser i forbindelse med bymæssig indpasning af en ny linie samt principiel udformning af forpladser og stationer i en række forskellige scenarier. Den endelige udredning skal danne grundlag for en kommende politisk behandling og beslutning med hensyn til en evt. fremtidig metrolinie til Sydhavnen.