Home


Projekt

Ny styrke og identitet til byer og landsbyer

31.05.2013

Byer og landsbyer udenfor landets vækstmæssige kraftcentre er gennem de seneste årtier gradvist blevet tømt for funktioner og arbejdspladser og derfor er der behov for at gentænke deres identitet med et nyt udgangspunkt. I den forbindelse kan lokal landskabsplanlægning være et middel til at udarbejde bredt dækkende strategier der dels forankrer byerne i deres landskab, dels forbedrer kvaliteten af bymiljøet med afsæt i dagens virkelighed. Med disse udfordringer for øje er Gottlieb Paludan Architects og 2+1 Idébureau i øjeblikket i gang med udarbejdelsen af udviklingsplaner til Otterup og Søndersø i Nordfyns Kommune.

Udviklingsplanerne vil rumme overordnede strategiske forslag til byudvikling, erhvervsudvikling, infrastruktur og turisme. Samtidig stilles forslag om en række nedslagspunkter, der kan øge den rekreative brug af de bynære landskaber og forbedre kvaliteten af bymiljøet. I udviklingen af de bynære landskaber arbejdes der blandt andet med jordbrugslandskabets forskellige funktioner og værdier som landbrug, skovbrug, bosted, kulturmiljø, levested for dyr- og planter samt besøgssted i relation til friluftsliv og turisme.

Udviklingsplanerne på Nordfyn bliver udarbejdet i tæt samarbejde med borgerne via workshops og en hjemmeside. På hjemmesiden kan borgerne beskrive deres ideer under hele forløbet samt kommentere på de skitser og fotos, som løbende uploades. Udover den lokale forankring, bidrager dette samarbejde til at afstemme forventningerne mellem kommunen og borgerne om deres fremtidige landsbyer. Man kan se mere om projektet på www.nordfynsmasterplaner.dk.