Home


1 /
Mobilitet & Transport

Aarhus Letbane

Gottlieb Paludan Architects er ansvarlige for 'Architectural Management' på den kommende Aarhus Letbane. Opgaven udføres for totalentreprenøren ASAL Consortium, der er en sammenslutning af Ansaldo STS, Stadler Rail og GCF.

'Architectural Management'-opgaven handler om at sikre en sammenhængende design- og arkitekturprofil i alle letbanens fysiske elementer, herunder 'Control and Maintenance Centre', 'Rolling Stock', 'Power substations', 'Overhead System and Catenary Poles', 'Permanent Way', 'Platforms' og 'Platform Furnishings'. Gottlieb Paludan Architects har desuden ansvaret for udvalgte designopgaver i projektet, herunder 'Rolling Stock' og 'Power Substations & Stop Cubicles'.

På 'Rolling Stock'-opgaven udfører GPA designkoncepter for alt rullende materiel på den nye letbane, eksteriør såvel som interiør. Dette omfatter bl.a. farvesætning inde og ude og valg af materialer og overflader som tekstiler, ståltyper mv.

På 'Power Substations & Stop Cubicles' udføres ligeledes konceptuelt design, omfattende geometri, materialer og overflader på alle disse tekniske elementer på og ved banestrækning og stoppesteder.

Aarhus letbane består af en 12 km lang ny strækning med 18 nye stoppesteder, der kobles sammen med ca. 100 km eksisterende lokalbane, som opgraderes og integreres i Letbanens designprogram. Den nye Letbane er planlagt til åbning i 2017.

Projektets lokation