Home


1 /
Arkitektur & Design

Delft Byarkiv

Det markante murværk i Delft Byarkivs nye hjemsted henter sit motiv i bogreolen, og bygningens program melder sig således tydeligt i facaden.

Byarkivets eksisterende lokaler er fra 1950’erne og ikke længere store nok til at huse dets samling. Samtidig mangler den gamle bygning en del tekniske fornødenheder.

Det nye byggeri skal udover Delfts historiske arkiver huse en café, en offentligt tilgængelig læsesal samt kontorer for arkivets ansatte. Disse udadvendte funktioner placeres i stueetagen, hvilket bidrager til at synliggøre byarkivets offentlige funktion og betydning. Facadens murværksrelief forbinder bygningen til Delft's tradition for rigt bearbejdet arkitektur i tegl.

Arkiverne er placeret på de øvre etager, hvor samlingen er beskyttet mod vandskade i tilfælde af stormflod eller skybrud.

Bygningen placeres i udkanten af erhvervsdistriktet Harnaschpolder og orienterer sig mod sin nærmeste nabo, kanalen, samt parken og den gamle bydel på den anden side af vandet.

I haveanlægget på bagsiden af arkivbygningen er der afsat plads til fremtidige udvidelser.

Projektets lokation