Home


1 /
Energi & Forsyning

Green Power Island

Gottlieb Paludan Architects har sammen med Risø-DTU udarbejdet visionsprojekter for 'energiøer' i Danmark, Bahrain, Indien, Florida og Kina.

Da behov og produktion af vedvarende energi sjældent matcher, kan vedvarende energi endnu ikke erstatte konventionelle kraftværker, kun supplere dem. Green Power Island er en metode til at oplagre den vedvarende energi, når der producere mere end hvad der bruges. Projektet er en vision for energilagring i stor skala ved hjælp af havvand.

De kunstige energiøer anlægges med dybe bassiner. Elektriciteten på øen fremstilles enten ved opstilling af vindmøller, eller ved at pontoner med solceller udsættes på bassinet. Ved energioverskud pumpes vandet ud af bassinet. Ved senere behov ledes havvandet tilbage i bassinet gennem turbiner, og gendanner derved 75% af elektriciteten.

Bassinet, som aldrig tømmes helt, kan anvendes til aquakultur, enten til fødevarer - muslinger eller alger - eller til dyrkning af alger til biomasse. Afhængig af størrelse og placering kan der på øerne anlægges byer, lufthavne eller havne, dyrkes afgrøder eller øerne kan benyttes til rekreative formål.

Se mere på www.greenpowerisland.dk

Projektets lokation