Home


1 /
Landskab & Planlægning

Klimatilpasning i Kokkedal

Konkurrenceforslaget Vand Til Liv i Kokkedal tager udgangspunkt i de mange grønne kvaliteter, strukturer og rumlige forløb, som Kokkedal rummer i dag.

Konceptet for det blå og det grønne er en direkte udnyttelse og styrkelse af det eksisterende landskab og den eksisterende topografi. Det arkitektoniske hovedgreb skaber grønne ådals-kiler mellem bebyggelserne, der trækker den landskabelige ådal ind mellem dem. Vandets naturlige vej fra vest mod Usserød Å i øst anvendes i ådals-kilerne til at skabe fælles stemningsfyldte opholdsarealer til beboere og borgere på tværs af tilhørsforhold og mentale barrierer. Ådalskilerne indgår yderligere som et led i rensning af regnvandet, der inden udledning til Usserød Å ledes til deciderede rensesøer. Der stilles samtidig forslag om anlæggelsen af nye pladser og byrum i relation til bebyggelserne, centret og idrætsfaciliteterne.

Projektet omfatter en strategi for borgerinddragelse og skabelsen af ”øko-sociale synergier”, som udnytter styrken i det jordnære og praktiske møde mellem mennesker på tværs af sociale, aldersmæssige, kulturelle og sproglige forskelle. Disse udmøntes bl.a. i Dyrk og Høst-strøg (nyttehaver), Miljøtorve og Miljøposter med fokus på genbrug og kompostering, fælles værksteder samt Høslet-laug og græsnings-laug, der varetager landskabspleje og pasning af kreaturer i ådalen.

Forslaget er udført i samarbejde med Habitats, Kant Arkitekter, Moe & Brødsgaard og ACT. Forslaget er ikke realiseret.

Projektets lokation