Home

Speciale

Landskabsanalyse

Mange dagsordener brydes i landskabet: Et højt industrialiseret landbrug, friluftsentusiaster, urbanisering/affolkning og naturbeskyttelsesinteresser. Får de alle hver en luns uden blik for helheden, er landskabernes sammenhæng og særegne karakterer i fare for at gå tabt.

Vi bruger landskabskaraktermetoden(LKM), der består i en metodisk registrering, analyse og vurdering af et landskabs kvaliteter, tilstand og mulige sårbarheder. Den skaber overblik og grundlag for at tænke i helheder om det åbne land og de bynære landskaber. Gottlieb Paludan Architects bruger metoden når vi udvikler strategier og koncepter for udformningen af landskabet og i forbindelse med konsekvensvurderinger af planlagte projekter. Vores vigtigste opgave er her at sikre at udvikling og ændringer i landskabet sker i et harmonisk samspil mellem landskabets karakter/kvaliteter og nye anlæg.

Gottlieb Paludan Architects anvender både LKM i forbindelse med projekter under kommunernes generelle planlægning og forvaltning, samt i vurdering og udformning af konkrete anlæg. Vores ydelser dækker bl.a. udpegning af "Større, sammenhængende landskaber"; udvikling af bynære, rekreative landskaber og landsbysamfund; placering og udformning af tekniske anlæg, stations- og byudviklingsområder samt vindmølleparker og planer for særligt værdifulde natur- og landskabsområder.

Hos Gottlieb Paludan Architects har vi landskabsarkitekter med mange års erfaring i arbejdet med landskabskaraktermetoden. Vores specialister har bl.a. stået for udarbejdelsen af en APROPOS-vejledning om LKM og" Større, sammenhængende landskaber" sammen med Naturstyrelsen.

Kontakt

  • Projektleder
  • Landskabsarkitekt
Tif
+45 4171 8298

Læs om vores andre specialer